Dikter

Mina dikter är slrivna på pappersark och kommer så småningom att skrivas in här för att kunna läsas av dig

En rörelse inifrån och ut

Färger som formar mig

Betraktar och möter

det som framträder

I rörelsen

Stilla lyssnande

Innerligt dansande

Till hjärtats sång

Fångar ögonblicket

I alltets evighet


Om demokratin


Så står vi åter här

i ändlös rymd

med förra året

för många som en tyngd

av så mycket ensamhet

som bara själen vet


Men också en möjlighet

att stanna upp

Se världen på nytt

Ta lärdom

av tiden som flytt

Tvingad att stanna till

Fundera

Reflektera


Vad är det vi vill

vilken värld vill vi ha

Du och Jag

Det är vi

som är demokrati


Tiden som skenat

på ohållbar väg

Nu när vi stannat

kan vi ändra vårt steg

för Hållbart liv

med bestämda kliv

kan vi gå du och jag

skapa ny dag


Med sannare ord

för Fred på vår jord

Låt hjärtat få tala

för allt vi vill vara


Vad är det vi vill

vilken värld vill vi ha

Du och jag

Det är vi

som är Demokrati


Låt våra röster höras

inget mer får förstöras

Rädda det vi har

den natur som är kvar


Låt oss ta makten

att bryta pakten

som lagt en snara

med demokratin i fara

De som girigt har

plundrat

vår välfärd

Förundrat

de ska stå

och snart förstå


I denna vår tid

medkänslan tar vid

för Allt levandes rätt

till ett gott liv

Förändringens år

låt nu detta bliv


Vad är det vi vill

vilken värld vill vi ha

Du och jag

Det är vi

som är demokrati


Med en välfärd förnyad

av visdom ur året som gått

vi skapar ny livskraft

ur det som blivit försmått

All livets färger

ska åter få lysa

Ingen i ensamhet

låtas få frysa

vare sig till kropp eller själ

Nu är tiden för Allt levandes väl


Med tak över huvud

och mat på vart bord

Vi lever Hållbart tillsammans

i Fred på vår jord


Vad är det vi vill

vilken värld vill vi ha

Du och jag

det är vi

som är demokrati


Låt oss ta ton

mot all separation

Tillsammans vi är

med ansvar som bär

hela samhällets grund

där vi lever en stund


Varje människas rätt

till meningsfullhet

som ryms i vart hjärta

och var och en vet

En vackrare värld

vi nu skapa kan

där medkänslan styr

och vi tar hand om varann


Vad är det vi vill

vilken värld vill vi ha

Du och jag

det är vi

som är Demokrati


Carina Widlund 201229